Tiskové zprávy

SOPO modernizuje s IFS Aplikacemi

Zveřejněno 18/04/2013 | Kategorie : Altec,IFS Czech,Tiskové zprávy |

ifs_logo_50Společnost SOPO implementovala informační systém IFS Aplikace, který nahrazuje stávající vlastní firemní software ISS2006. Důvodem inovace informačního systému je snaha zefektivnit firemní procesy zejména v oblasti plánování a řízení výroby, které jsou pro společnost stěžejní. Cílem projektu je především zjednodušení komunikace uvnitř firmy, zprůhlednění výrobních procesů z pohledu nákladů a zkrácení doby řešení obchodního případu.

V rámci implementace byly řešeny oblasti: CRM, plánování a řízení výroby, technické přípravy výroby, skladové hospodářství, ekonomika a finance, mzdy, řízení jakosti, workflow a modelování procesů. Koncem loňského roku proběhla předimplementační analýza a v březnu letošního roku byl spuštěn informační systém do rutinního provozu.

Pořízení systému probíhalo v rámci dotačního projektu z Operačního Programu Podnikání a Inovace (OPPI) na základě výzvy „ICT v podnicích II“. Výběrové řízení bylo vedeno v souladu s pravidly dotačního projektu, poptáván byl informační systém včetně dodávky nezbytného hardwaru, implementace a souvisejících služeb. Po porovnání všech výběrových kritérií byla vybrána nabídka společnosti ALTEC s informačním systémem IFS Aplikace.

Největší důraz byl kladen na komplexnost informačního systému a jeho schopnost pokrýt veškeré firemní procesy v rámci jednoho systému, případně připojených aplikací třetích stran. Důležitým kritériem byla celková cena jak pořízení IS, tak následné údržby a podpory.

 

„Společnost SOPO provozuje několik výrobních středisek v různých lokalitách po celé ČR. Největší slabinou byla nejednotnost pracovních postupů i monitorovacích údajů, z čehož pramenila nemožnost objektivně porovnávat výkonnost dílčích výrobních středisek“, říká Petr Přibyl, vedoucí úseku kvality a IT společnosti SOPO. „Zavedením IFS Aplikací došlo ke sjednocení postupů i výstupů, což umožňuje mnohem snáze a objektivněji hledat slabá místa ve výrobních procesech. Ty teď mohou být optimalizovány a zároveň vedení společnosti získalo relevantní data pro strategická rozhodnutí“.

 

Od začátku implementace jsou ve společnosti viditelné přínosy v zásadním snížení skladových zásob až o 30%, očekává se úspora režijních výdajů o cca 10%. Po zaškolení uživatelů a překonání zvýšené náročnosti v průběhu převodu dat lze očekávat zvýšení efektivity práce a zvýšení podílu práce na optimalizaci procesů až o 40%.

 

 

O společnosti SOPO

Skupinu SOPO GROUP tvoří společnosti SOPO s.r.o., SOPO-SERVIS s.r.o. a SOPO MOTOR s.r.o. Jedná se o české privátní firmy s ročním obratem kolem 13mil. Eur a meziročním nárůstem obratu až o 20%. Export tvoří 90% objemu výroby. Výrobní střediska jsou v Modleticích u Prahy, Nebovidech u Kolína a Jedovnicích u Blanska. Ústředí, prodej, nákup a centrální sklad je v Modleticích u Prahy. V roce 2003 zavedla SOPO GROUP systém a kontrolu jakosti dle EN ISO 9001-2000, certifikováno společností TÜV. SOPO GROUP se specializuje na navíjení a kompletní výrobu rotorů a statorů všech druhů elektromotorů. Více informací na www.sopo.cz.

 

 

O společnosti ALTEC

Společnost ALTEC je česká softwarová firma založená v roce 1991. Zabývá se vývojem a dodávkami podnikových informačních systémů včetně jejich implementace a servisu. Tým společnosti tvoří více než 55 vysoce kvalifikovaných odborníků s dlouholetými zkušenostmi. ALTEC vyvíjí a dodává vlastní sadu podnikových aplikací pro řízení výroby, obchodu, ekonomiky a financí, mezd, personalistiky, systémy pro podporu rozhodování (BI), ale je rovněž distributorem a implementačním partnerem dalších významných světových výrobců IT technologií a podnikových informačních systémů, společností IFS, Oracle. Více informací naleznete na www.ALTEC.cz.

 

O společnosti IFS

IFS je veřejně obchodovaná společnost (OMX STO: IFS) založená v roce 1983, která vyvíjí, dodává a implementuje systém IFS Applications™, plně integrovanou sadu aplikací pro plánování podnikových prostředků založenou na technologii SOA. Společnost má více než 2 000 zákazníků ve více než 50 zemích a soustředí se na sedm hlavních odvětví: letectví a obranu, technické služby a telekomunikace, strojírenství, zpracovatelský průmysl, automobilový průmysl, maloobchod a velkoobchod, stavební průmysl a správu služeb. Přímé zastoupení IFS pro Českou republiku, společnost IFS Czech s. r. o. se sídlem v Praze, bylo založeno v roce 2000 spolu se zastoupením na Slovensku IFS Slovakia s.r.o. se sídlem v Žilině. Od r. 2001 v ČR rovněž jako distributor a implementační partner IFS působí významný český systémový integrátor, společnost ALTEC a.s. V současné době mají všechny tyto společnosti k dispozici více než 80 odborníků, kteří zajišťují lokalizaci, dodávku a implementaci produktů IFS na českém a slovenském trhu. Více informací naleznete na www.IFSWORLD.com a www.ALTEC.cz.