IFS Czech

  • IFS zvyšuje efektivitu servisních organizací integrací služby Microsoft Bing Maps

    Nové plánovací řešení IFS Virtual Map integrované se službou Microsoft Bing Maps zobrazuje v rámci silničních a satelitních map informace o probíhajících a plánovaných úkolech. Servisním a dopravním společnostem tím pomůže optimalizovat trasy jízd, upozorňovat na čekající úlohy a efektivně plánovat okamžité zásahy, pro něž je třeba rychle zajistit zdroje. Servisní společnosti potřebují vedle efektivního plánování a přesných vizualizací úkolů i optimalizované trasy jízd. ...

    Posted at 18/03/2010 | By : | Categories : IFS Czech,Tiskové zprávy | Comments Off on IFS zvyšuje efektivitu servisních organizací integrací služby Microsoft Bing Maps