Služby

Proč využít Public Relations

• Pro posílení povědomí o firmě, značce nebo produktu

• V době uvedení nových produktů/služeb

• V případě krizových situací pro vylepšení renomé

• Pro posílení vztahů s veřejností odbornou i laickou

• Při sdělování informací potenciálním zákazníkům ve snaze podpořit prodej, udržet nebo zlepšit reputaci

• Pro získání zpětné vazby od zákazníků, podle kterých můžete následně upravit svoje metody a techniky prodeje a komunikace

 

V oblasti marketingu a médií nabízíme

• Návrh komunikační strategie

• Zajištění pozitivní publicity v médiích

• Komunikaci s médii formou tiskových zpráv, tiskových konferencí, briefingů a odborných či osvětových článků za účelem podpory značky, produktu či kampaně

• Krizové PR

• Přípravu firemních magazínů či výročních zpráv

• Organizaci akcí pro veřejnost laickou i odbornou (konference, školení, večírky, setkání se zákazníky či partnery apod.)

• Monitoring médií

• Návrhy a realizace plánů marketingu a propagace za účelem podpory prodeje a zvýšení image u odborné i široké veřejnosti.

• Návrhy mediálních kampaní na podporu prodeje a značky, nákup prostoru v médiích tištěných, online i broadcast.

• Návrhy a organizace společenských, vzdělávacích, prodejních či sportovních akcí.

• Mediální trénink

• Copywriting

• Odborné překlady