Tiskové zprávy

IFS zvyšuje efektivitu servisních organizací integrací služby Microsoft Bing Maps

Zveřejněno 18/03/2010 | Kategorie : IFS Czech,Tiskové zprávy |

Nové plánovací řešení IFS Virtual Map integrované se službou Microsoft Bing Maps zobrazuje v rámci silničních a satelitních map informace o probíhajících a plánovaných úkolech. Servisním a dopravním společnostem tím pomůže optimalizovat trasy jízd, upozorňovat na čekající úlohy a efektivně plánovat okamžité zásahy, pro něž je třeba rychle zajistit zdroje.

Servisní společnosti potřebují vedle efektivního plánování a přesných vizualizací úkolů i optimalizované trasy jízd. Řešení IFS Virtual Map bylo vyvinuto tak, aby jasně ilustrovalo celou plánovanou situaci. Mikael Ljungmark, ředitel služeb ve společnosti Tomra Systems, která řešení nasadila do ostrého provozu, se domnívá, že taková funkčnost bude mít přímý dopad na ziskovost firmy: „Z našeho oboru správy recyklačních stanic víme, že majitelé obchodů začínají ztrácet zákazníky v okamžiku, kdy recyklační stanice na lahve nebo plechovky vypoví službu. To znamená, že každá minuta zpoždění našeho technika má přímý dopad na jejich obchodní výsledky. Proto je nesmírně důležité, abychom plánovali dobře. S tímto novým řešením získáme nejlepší možný přehled o aktuálních úkolech a zároveň možnost operativně měnit plány v návaznosti na změnách priorit. IFS Virtual Map nám umožňuje zobrazovat plánované zásahy, trasy a související smluvní informace pro všechny naše servisní pracovníky v terénu. S těmito daty na jedné mapě budeme schopni přesně plánovat a prioritizovat všechny existující a nové zásahy tak, abychom dosáhli maximální efektivity a zajistili zákazníkům tu nejlepší službu. V současném silně konkurenčním prostředí nestačí mít ty nejlepší produkty a tým pracovníků v terénu. Je rovněž nezbytné poskytovat nejefektivnější služby a zároveň snižovat náklady. Nové řešení IFS Virtual Map bylo vyvinuto tak, aby nám pomohlo dosáhnout právě tohoto cíle.“

Martin Gunnarsson, produktový ředitel společnosti IFS, k tomu poznamenal: „Díky spolupráci se stávajícími zákazníky jsme řešení IFS Virtual Map nejen rychle vyvinuli, ale mohli jsme také prokázat jeho úspěšnost v praxi ještě před dokončením vývoje. Tento projekt je příkladem toho, jak IFS úzce spolupracuje se svými zákazníky při uvádění nových řešení na trh.“

IFS Virtual Map také ukazuje, jak lze nápaditým kombinováním softwaru a služeb vyvíjet inovativní řešení. „Vývojáři softwaru byli tradičně omezeni na vývoj vlastního softwaru nebo nákup a integraci podle existujícího zadání. Dnes existuje i třetí možnost – využít existující službu. Díky nové dohodě se společností Microsoft, která umožňuje využití služby Microsoft Bing Maps, se nám podařilo uvést toto inovativní řešení na trh v řádu několika měsíců,“ říká Dan Matthews, technický ředitel společnosti IFS.

IFS Virtual Map bude stávajícím zákazníkům všeobecně k dispozici jako doplňkový modul k sadě podnikových aplikací IFS Applications 7.5 v dubnu 2010.

O společnosti IFS

IFS je veřejně obchodovaná společnost (OMX STO: IFS) založená v roce 1983, která vyvíjí, dodává a implementuje IFS Applications™, plně integrovanou sadu aplikací pro plánování podnikových prostředků založenou na technologii SOA. Společnost má více než 2 000 zákazníků ve více než 50 zemích a soustředí se na sedm hlavních odvětví: letectví a obranu, technické služby a telekomunikace, strojírenství, zpracovatelský průmysl, automobilový průmysl, maloobchod a velkoobchod, stavební průmysl a správu služeb. Přímé zastoupení IFS pro Českou republiku, společnost IFS Czech s.r.o. se sídlem v Praze, bylo založeno v roce 2000 spolu se zastoupením na Slovensku se sídlem v Bratislavě. V současné době mají obě společnosti k dispozici více než 60 odborníků, kteří zajišťují lokalizaci, dodávku a implementaci produktů IFS na českém a slovenském trhu. Více informací naleznete na www.ifsworld.com.