Tiskové zprávy

On-line evidence půdy zpřístupněna veřejnosti

Zveřejněno 11/02/2011 | Kategorie : Sitewell,Tiskové zprávy |

Sitewell představuje unikátní řešení, které umožňuje vlastníkům půdy kontrolovat hospodaření na jejich majetku. Přes internet je možné veřejně zobrazit vybrané hlavní údaje z registru půdy. Veškeré informace jsou díky online zobrazení vždy aktuální a vizualizované na mapě. U digitalizovaných údajů jsou pak zpřístupněny k základním informacím také mapy z katastru, umístění hospodářských objektů, agro-environmentální data a další informace.

Celá evidence půdy dle uživatelských vztahů (LPIS) je spravována ministerstvem zemědělství v souladu se zákonem o zemědělství a je primárně využívána pro administraci vyplácení dotací, ochranu zemědělského půdního fondu a především kontrolu hospodaření v souladu se správnou zemědělskou praxí. “Pro farmáře je celý systém zpřístupněn již dlouhodobě přes internet na portálu farmáře”, říká Mojmír Macek, ředitel společnosti Sitewell.

Co se veřejné části týká, “jde o revoluční krok ve zveřejňování údajů státních registrů ve formě map. Veřejný LPIS (Public Land Parcel Identification System) je reálný příklad skutečného eGovernmentu v praxi. V neposlední řadě jde o opravdu významný, v Evropské unii unikátní a revoluční krok pro narovnání vztahů mezi majiteli a reálnými uživateli půdy” dodává Macek.

Účelem zpřístupnění evidence půdy veřejnosti je poskytování aktuálních dat a informací o vlastnících pozemků; nájemnících půdy, kteří na nich hospodaří; informace o omezeních, která se vztahují na jejich hospodaření a další informace, které veřejnost mohou zajímat. Výhodou je, že lze v jedné aplikaci vidět více mapových podkladů z rozličných zdrojů. Veřejnost vidí v jediném systému informace z katastru, z ministerstva zemědělství, může si zobrazit ortofotomapy a další podklady, které přinášejí komplexní informace o užívání půdy. Veřejnost může tedy sledovat užívání území včetně historie změn a plánovaných úprav.

Více informací najdete na http://eagri.cz/public/app/plpis/

O společnosti Sitewell

Společnost Sitewell s.r.o. poskytuje informační systémy, které usnadňují a urychlují rozhodování ve složitém informačním prostředí. Díky sjednocení grafických, mapových a podnikových systémů umožňuje zákazníkům získávat nadhled nad spravovaným majetkem a územím. Do portfolia unikátních technických řešení Sitewellu patří Územně identifikační systém (LPIS ), Informační systém o majetku státu (ISMS), Informační systém integrující podnikové systémy do jednoho prostředí, které přehledně prezentuje to podstatné na webovém portálu (EIRA). Více informací najdete na: www.sitewell.cz