Tiskové zprávy

ALTEC se stal partnerem společnosti inSophy

Zveřejněno 02/06/2011 | Kategorie : Altec,Tiskové zprávy |

Začátkem letošního roku se společnosti ALTEC a inSophy rozhodly spojit své síly na poli přípravy a vývoje sofistikovaného řešení pro plánování výroby. ALTEC své produktové portfolio rozšířil o systém pro efektivní plánování výroby inPlan vyvinutý právě společností inSophy. Tímto krokem se ALTEC stává nejen distributorem tohoto systému, ale i spolutvůrcem jeho dalšího vývoje. Cílem je poskytnout zákazníkům z výrobní sféry komplexní služby v oblasti plánování a řízení výroby.

Software inPlan je moderním nástrojem pro optimalizaci, plánování a řízení výroby. Ve výrobních podnicích zajišťuje pružnou reakci na změny, stabilní plán a sladění mezi požadavky obchodu a možnostmi výroby. Řešení APS obecně zajišťují výrazné přínosy v různých odvětvích od automatizovaných sestavování optimálních materiálově-kapacitních plánů ve výrobě, přes efektivní plánování času a úkolů jednotlivých odborníků i celých týmů v administrativě a consultingu, až po dynamické rozvrhování lidských a technologických zdrojů v servisních organizacích.

Nasazení těchto inteligentních systémů ve firemním prostředí přináší výrazné zkrácení reakční doby na změny a zvýšení efektivity při využívání zdrojů podniku jako jsou výrobní a personální kapacity, finanční zdroje atd. Systém může být implementován jako nezávislý software nebo jako rozšiřující modul stávajícího ERP systému. APS systém inPlan svými vlastnostmi vhodně doplňuje a rozšiřuje funkcionalitu standardních ERP systémů, které ALTEC nabízí: ALTEC Aplikace, QI, případně i IFS Aplikace. Svědčí o tom mj. i zkušenosti společnosti Dřevozpracující družstvo Lukavec (DDL), která inPlan v kombinaci s ERP systémem IFS Aplikace úspěšně využívá již déle než 2 roky.

„Společnost ALTEC se vždy specializovala na vývoj a dodávky informačních systémů určených pro řízení výroby, kde mají APS systémy své nezastupitelné místo. Logicky tedy neunikl naší pozornosti ani inPlan, který vznikl v mladé české společnosti inSophy. Podle našeho názoru se jedná o jedno z nejlepších původních českých řešení v oblasti APS systémů, které je plně srovnatelné s mnohem dražšími zahraničními produkty. Je to řešení, které výrazně podporuje zvýšení konkurenceschopnosti a efektivnosti každé firmy, ve které je nasazeno. Přitom ho jeho tvůrci neustále rozvíjejí a vylepšují, aby co nejlépe vyhovělo požadavkům svých uživatelů. Jsme proto velmi rádi, že jsme mohli tento produkt zařadit do naší nabídky a že budeme aktivně spolupracovat při jeho dalším rozvoji“, uvádí František Čulík, generální ředitel společnosti ALTEC.

Ondřej Komenda, managing partner společnosti inSophy, k tomu dodává: „Systém inPlan pomáhá již řadu let výrobním podnikům zvládat těžkosti jejich provozu – kterými jsou neustále se měnící objednávky, nekvalita v dodávkách, poruchy v kapacitách atp. Jako tvůrci inPlanu jsme velice rádi, že se společnost ALTEC rozhodla vložit své cenné znalosti a zkušenosti do nasazování a podpory vývoje tohoto ověřeného systému. Věříme, že se tak ještě zvýší kvalita služeb nabízených v kombinaci s tímto produktem a že tento nástroj nabídne podporu ještě širšímu okruhu výrobních společností.“

O společnosti inSophy

Společnost inSophy s.r.o., fungující původně od roku 2003 jako tzv. znalostní ateliér, vyvíjí a implementuje nestandardní a analyticky náročná matematicko-softwarová řešení. V současné době se zaměřuje na optimalizaci a zlepšování výrobního plánování. Díky know-how v oblastech matematiky, softwarového inženýrství a business modelování byl vyvinut software inPlan patřící do rodiny plánovací technologie APS (Advanced Planning and Scheduling). Více informací naleznete na www.insophy.cz.

O společnosti ALTEC

ALTEC a.s. je česká softwarová společnost založená v roce 1991. Zabývá se vývojem a dodávkami podnikových informačních systémů včetně jejich implementace a servisu. Tým společnosti tvoří více než 55 vysoce kvalifikovaných odborníků s dlouholetými zkušenostmi. ALTEC vyvíjí a dodává vlastní sadu podnikových aplikací pro řízení výroby, obchodu, ekonomiky a financí, mezd, personalistiky, systémy pro podporu rozhodování (BI), ale je rovněž distributorem a implementačním partnerem dalších významných světových výrobců IT technologií a podnikových informačních systémů, společností IFS, Oracle a DCC. Více informací naleznete na www.altec.cz.