Tiskové zprávy

SOPO šetří s IFS Aplikacemi

Zveřejněno 12/12/2013 | Kategorie : Altec,IFS Czech,Tiskové zprávy |

ifs_logo_50Společnost SOPO, specialista na navíjení rotorů a statorů všech druhů elektromotorů, uvedla do ostrého provozu IFS Aplikace. Díky jednotnému informačnímu systému získala firma dokonalý přehled o fungování jednotlivých oddělení a dosáhla úspor na neshodné výrobky na úrovni 25 %. Hlavní roli přitom hrála společnost ALTEC, významný český partner dodavatelské společnosti IFS Czech.

Před zavedením IFS Aplikací používala firma SOPO pro různé firemní agendy několik nekompatibilních informačních systémů, z nichž některé si vyvíjela sama vlastními silami. Kvůli nekompatibilitě systémů a jejich dat docházelo k častým chybám v ručním přenosu dat mezi nimi a sdílené informace nebyly průběžně aktuální. Problémem byly také nejednotné a neporovnatelné výstupy z jednotlivých výrobních středisek a tím i nedostatečnost podkladů při strategickém rozhodování. Bylo proto třeba hledat komplexní řešení pokrývající firemní procesy v rámci jednoho jediného systému.

 

Pro IFS Aplikace se firma rozhodla po náročném výběrovém řízení, které bylo realizováno v rámci dotačního projektu Operačního programu Podnikání a Inovace, financovaného z ESF. Nabídku pro SOPO objektivně a nezávisle vyhodnotila odborná externí poradenská organizace. „Při výběru byl kladen důraz zejména na komplexnost nabízeného řešení, stabilitu a zkušenosti dodavatele, zejména zkušenosti navrhovaných konzultantů s projekty podobného charakteru. Objektivními kritérii byla funkčnost a technologická vyspělost navrhovaného řešení, jeho cena a kvalita nabízené podpory a servisu. V obou ohledech jsme shledali nabídku systému IFS Aplikace jako nejvhodnější“, říká Petr Přibyl, vedoucí úseku kvality a IT společnosti SOPO.

 

Zavedení systému umožnilo snížení pojistných zásob o 15 % s výhledem až na 40 % v roce 2015.

Přesným sledováním výpadků neshodných výrobků a příčin výpadků se snížily náklady na neshodné výrobky o 25 %. Uživatelé IFS Aplikací oceňují přehlednost a přívětivost pracovního prostředí, jednoduché nastavení pro různé pracovní úlohy a přímočarost při získávání požadovaných informací. Vedení firmy si cení širokých možností systému, jako např. proces řízení neshodných výrobků, sledování nákladů na jejich opravy s možností objektivního posuzování rentability oprav. Propracované předdefinované ukazatele výkonnosti, možnost konfigurace vlastních, souhrnné přehledy výkonnosti firmy generované v reálném čase jsou nesporné přínosy implementovaného systému.

 

 

 

O společnosti SOPO

Společnost SOPO s.r.o. byla založena v roce 1993 a ve svých počátcích se zabývala servisem a prodejem elektromotorů, čerpadel a ručního nářadí. Skupina SOPO Group se v současné době specializuje na navíjení a kompletní výrobu rotorů a statorů všech druhů elektromotorů a tvoří ji společnosti SOPO s.r.o., SOPO-SERVIS s.r.o. a SOPO MOTOR s.r.o. Jedná se o české privátní firmy s ročním obratem cca. 8 000 000,- eur a meziročním nárůstem obratu 10-20%. Export tvoří 90% výroby. SOPO GROUP zavedla v roce 2003 a neustále udržuje systém jakosti dle EN ISO 9001-2000, certifikováno společností TÜV. Více informací na: www.sopo.cz.

O společnosti ALTEC

Společnost ALTEC je česká softwarová firma založená v roce 1991. Zabývá se vývojem a dodávkami podnikových informačních systémů včetně jejich implementace a servisu. Tým společnosti tvoří více než 55 vysoce kvalifikovaných odborníků s dlouholetými zkušenostmi. ALTEC vyvíjí a dodává vlastní sadu podnikových aplikací pro řízení výroby, obchodu, ekonomiky a financí, mezd, personalistiky, systémy pro podporu rozhodování (BI), ale je rovněž distributorem a implementačním partnerem dalších významných světových výrobců IT technologií a podnikových informačních systémů, společností IFS, Oracle. Více informací naleznete na www.ALTEC.cz.

 

 

O společnosti IFS

IFS je veřejně obchodovaná společnost (OMX STO: IFS) založená v roce 1983, která vyvíjí, dodává a implementuje IFS Applications™, plně integrovanou sadu aplikací pro plánování podnikových prostředků založenou na technologii SOA. Společnost má více než 2 000 zákazníků ve více než 50 zemích a soustředí se na sedm hlavních odvětví: letectví a obranu, technické služby a telekomunikace, strojírenství, zpracovatelský průmysl, automobilový průmysl, maloobchod a velkoobchod, stavební průmysl a správu služeb. Přímé zastoupení IFS pro Českou republiku, společnost IFS Czech s. r. o. se sídlem v Praze, bylo založeno v roce 2000 spolu se zastoupením na Slovensku se sídlem v Žilině. V současné době mají obě společnosti k dispozici více než 60 odborníků, kteří zajišťují lokalizaci, dodávku a implementaci produktů IFS na českém a slovenském trhu. Více informací naleznete na www.IFSWORLD.com.