Tiskové zprávy

  • Nové řešení Business Intelligence pro IFS Aplikace

    BI nadstavba APIS pro IFS Aplikace je postavena na technologii Oracle BI Suite a primárně slouží k podpoře řízení výrobních procesů. Po úspěšném pilotním provozu řešení u prvních klientů je nyní APIS všeobecně k dispozici. APIS (Altec Productive Intelligence System) je integrovaná flexibilní sada aplikací pro podporu řízení průmyslové výroby, využívající prvky Business Intelligence. APIS dokáže jednoduše sledovat výkonnost podniku, vytvářet podnikové ...

    Zveřejněno 29/03/2010 | Kategorie : Altec,IFS Czech,Tiskové zprávy |
  • IFS zvyšuje efektivitu servisních organizací integrací služby Microsoft Bing Maps

    Nové plánovací řešení IFS Virtual Map integrované se službou Microsoft Bing Maps zobrazuje v rámci silničních a satelitních map informace o probíhajících a plánovaných úkolech. Servisním a dopravním společnostem tím pomůže optimalizovat trasy jízd, upozorňovat na čekající úlohy a efektivně plánovat okamžité zásahy, pro něž je třeba rychle zajistit zdroje. Servisní společnosti potřebují vedle efektivního plánování a přesných vizualizací úkolů i optimalizované trasy jízd. ...

    Zveřejněno 18/03/2010 | Kategorie : IFS Czech,Tiskové zprávy |